До уваги кандидатів у виробники за «зеленим» тарифом, які зареєстровані як фізичні особи-підприємціДля укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом виробник за "зеленим" тарифом, якому встановлено "зелений" тариф та який зареєстровано як фізична особа-підприємець має надати ДП "Гарантований покупець" заяву та наступні документи:

  •      витяг у паперовому вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, завірений підписом та печаткою фізичної особи – підприємця; 
  •      копію паспорта та індивідуального податкового номеру, завірені підписом фізичної особи – підприємця; 
  •      зразок підпису фізичної особи – підприємця;
  •      завірену відповідно до законодавства копію довідки про відкриття банківського рахунку відповідно до вимог стандарту IBAN.
  •      копію технічних умов на приєднання об'єкту виробника за "зеленим" тарифом до електричних мереж;
  • однолінійну схему розташування приладів розрахункового обліку кожного об'єкту виробника за "зеленим" тарифом із зазначенням точок обліку електроенергії та меж балансової належності електричних мереж, яка є додатком до двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та погоджується виробником за "зеленим" тарифом із суміжним ОСР або ОСП;
  •      методику визначення та розподілу втрат електроенергії, у разі встановлення приладів обліку електроенергії не на межі балансової належності, погоджену ВАД та суміжним ОСР або ОСП.
  • витяг з реєстру платників податку на додану вартість у паперовому вигляді, виданий не пізніше 30 календарних днів до моменту подання заяви, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою;
  • довідку щодо системи оподаткування та статусу платника податку на додану вартість у паперовому вигляді, складена у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою;
  • витяг з реєстру платників єдиного податку у паперовому вигляді, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою.

З метою прискорення процесу оформлення, рекомендуємо проводити попередню роботу щодо підготовки та узгодження додатків до договору у електронному вигляді і надсилати проєкти на електронну адресу ddr@gpee.com.ua.

Звертаємо увагу на необхідність набуття статусу учасника ринку для укладання договору з ДП "Гарантований покупець"!

 Проекти договорів для укладення надає ДП "Гарантований покупець". 
Після укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, ДП "Гарантований покупець" надає письмову згоду щодо включення виробника за "зеленим" тарифом до балансуючої групи гарантованого покупця.

Сподіваємося на плідну співпрацю.

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами

+38(044)594-8644

+38(044)594-5007

+38(044)594-5003

+38(044)594-8977

та на електронну адресу ddr@gpee.com.ua.