>> Укладення договору про надання послуги за механізмом ринкової премії

>> призупинення/поновлення дії договору

>> заява про виключення генеруючих одиниць з балансуючої групи гарантованого покупця з технічних причин

>> заява про включення генеруючих одиниць до балансуючої групи гарантованого покупця, після виключення з технічних причин

>> з кандидатами у продавці за «зеленим» тарифом

>> з суб'єктами господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

>> з виробником за «зеленим» тарифом, якому встановлено «зелений» тариф та який зареєстровано як фізична особа-підприємець

>> зі споживачем, якому встановлено «зелений» тариф

>> з оператором електронного майданчика про проведення електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки

>> типові договори