Про насПро підприємство

Державне підприємство <<Гарантований покупець>> — це ключова ланка для ефективного функціонування нової моделі ринку електроенергії та задоволення загальносуспільних інтересів.

СТВОРЕНО

у червні 2019 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 324 для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії з відновлюваних джерел.

ДІЄ

на підставі статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 455. Організаційно-правовою формою діяльності є державне комерційне підприємство.

ФУНКЦІОНУЄ

у трьох основних напрямках: закупка електроенергії за <<зеленим>> тарифом, забезпечення функціонування механізму PSO та організації аукціонів для відновлюваної генерації.

Місія та цілі


  Місією державного підприємства «Гарантованого покупця» є забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку електричної енергії.

  Реалізація місії передбачає стимулювання розвитку галузі альтернативної електроенергетики України та забезпечення надання послуг доступності електричної енергії для побутових споживачів, з метою забезпечення їх соціальних гарантій на достатній рівень життя згідно з статтею 48 Конституції України.


Виділено такі основні стратегічні напрями діяльності Гарантованого покупця:

  1. Розвиток «зеленої» енергетики.

  2. Забезпечення потреб населення доступною електроенергією.

  3. Ефективна діяльність підприємства на ринку електроенергії.


Згідно із зазначеними ключовими стратегічними напрямами діяльності Підприємства, його стратегічними цілями є:

  1. Купівля всієї електричної енергії у виробників за «зеленим» тарифом.

  2. Організація та проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.

  3. Купівля-продаж електричної енергії, необхідної для задоволення потреб побутових споживачів.

  4. Забезпечення ведення ефективної господарської діяльності Підприємства.

  5. Підвищення продуктивності праці та збереження робочих місць.

  6. Забезпечення координації заходів соціального розвитку розвитку ДП «Гарантований покупець» з державною соціальною політикою.
Інформація