ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІШановні виробники за «зеленим» тарифом !

З метою врегулювання взаємних зобов’язань з оплати гарантованим покупцем заборгованості за електричну енергію та оплати продавцями за «зеленим» тарифом заборгованості за послуги з відшкодування частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця, послуги з відшкодування вартості відхилення та/або спожиту електричну енергію на власні потреби шляхом зарахування зустрічних однорідних (грошових) вимог за вищевказаними зобов’язаннями відповідно до норм ст. 601 Цивільного кодексу України, абзацу 13 підпункту 6 статті 65 Закону України «Про ринок електричної енергії», підпункту 3.2 типового договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом та підпункту 3.6 типового договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця, затверджених постановою НКРЕКП від 24.01.2024 №178, а також згідно з пунктом 7 протоколу засідання Робочої групи з питань погашення заборгованості на ринку електричної енергії, яке відбулось 10.02.2024, звертаємось з проханням:

1.      Звернутись до ДП «Гарантований покупець», у відповідь на надісланий Вам лист від 22.02.2024 №41/854, листом з пропозиціями здійснення врегулювання взаємних зобов’язань разом з проектом акта зарахування зустрічних однорідних (грошових) вимог (посилання на проект акта)  на електронну пошту vad-zalik@gpee.com.ua, з копіями підписаних примірників первинних документів щодо виникнення зобов’язань за період здійснення такого зарахування. При цьому в проекті акта зарахування передбачити в першу чергу зарахування зустрічної взаємної заборгованість за один і той же період виникнення, а залишки заборгованості в борги з найдавнішим терміном виникнення.

2.      Після погодження з співробітниками гарантованого покупця тексту проекта акта зарахування, необхідно направити його у паперовому вигляді у двох примірниках підписаних з боку виробника на поштову адресу
ДП «Гарантований покупець», з одночасним направленням на електронну пошту Підприємства
vad-zalik@gpee.com.ua такого акта зарахування з накладанням КЕП.

Для продавців за «зеленим» тарифом у електронних повідомленнях обов’язково вказувати телефон контактної особи та електронну пошту.

Контактні реквізити ДП «Гарантований покупець»:

- електрона пошта: vad-zalik@gpee.com.ua

- поштова адреса: 01032 м. Київ, вул. Симона Петлюра, 27

Дякуємо за взаєморозуміння та плідну співпрацю!

p.s. Посилання на .docx-файл з проектом акту.