Для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії із споживачем за «зеленим» тарифомДП "Гарантований покупець" укладає договори про купівлю-продаж електричної енергії із споживачами за "зеленим" тарифом, на основі Типового договору купівлі-продажу електричної енергії, що затверджено постановою НКРЕКП від 26.04.2019 №641(зі змінами). Купівля-продаж електричної енергії гарантованим покупцем у споживачів, яким встановлено "зелений" тариф, облік такої електричної енергії, а також розрахунки за неї, здійснюється відповідно до "Порядку продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї", затвердженого постановою НКРЕКП від 13.12.2019 №2804.

Для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом споживач за "зеленим" тарифом повинен надати ДП "Гарантований покупець" заяву та наступні документи:

 • завірену відповідно до законодавства копію наказу про призначення керівника або інші, завірені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол (витяг з протоколу) Загальних зборів або Наглядової ради тощо) або уповноваженої особи на укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, що передбачені статутом підприємства, довіреність тощо;
 • зразок підпису  керівника або уповноваженої особи, у якої наявні повноваження на підписання документів під час здійснення діяльності відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом станом на певну дату;
 • завірену відповідно до законодавства копію довідки про відкриття рахунку.
 • однолінійну схему розташування приладів розрахункового обліку кожного об'єкту виробника за "зеленим" тарифом із зазначенням точок обліку електроенергії та меж балансової належності електричних мереж, яка є додатком до двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та погоджується виробником за "зеленим" тарифом із суміжним ОСР або ОСП;
 • копію паспорта точки розподілу або копію договору постачання електричної енергії;
 • копію договорів про приєднання з технічними умовами на приєднання;
 • копію зареєстрованої декларації про готовність об'єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) до експлуатації або сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, виданих відповідно до чинного законодавства;
 • завірену відповідно до законодавства копію статуту, якщо договір укладається енергетичним кооперативом.
 • витяг з реєстру платників податку на додану вартість у паперовому вигляді, виданий не пізніше 30 календарних днів до моменту подання заяви, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою;
 • довідку щодо системи оподаткування та статусу платника податку на додану вартість у паперовому вигляді, складена у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою;
 • витяг з реєстру платників єдиного податку у паперовому вигляді, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою.

З метою прискорення процесу оформлення, рекомендуємо проводити попередню роботу щодо підготовки та узгодження додатків до договору у електронному вигляді і надсилати проєкти на електронну адресу ddr@gpee.com.ua.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність набуття статусу учасника ринку для укладення договору з гарантованим покупцем!!!

         Проєкти договорів для укладання надаються ДП "Гарантований покупець".

         Після укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, ДП "Гарантований покупець" надає письмову згоду щодо включення виробника за "зеленим" тарифом до балансуючої групи гарантованого покупця.

Сподіваємося на плідну співпрацю.

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами:

+38(044)594-8644

+38(044)594-5007

+38(044)594-5003

+38(044)594-8977

та на електронну адресу ddr@gpee.com.ua.