ДО УВАГИ ОПЕРАТОРІВ ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАНЧИКІВДля укладання типового договору про проведення електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки між замовником аукціону – державним підприємством «Гарантований покупець» та оператором електронного майданчика (далі – Договір), форму якого затвердженою наказом Міністерства енергетики України від 14.09.2020 № 596, оператор електронного майданчика повинен:

роздрукувати проєкт Договору, який знаходиться за посиланням;

заповнити необхідні реквізити;

надати Гарантованому покупцю заповнений та підписаний зі своєї сторони проєкт Договору разом з такими документами:

●  заява у довільній формі;

●  зразок підпису керівника та уповноваженої особи, у якої наявні повноваження на підписання документів під час укладення Договору на певну дату;

  • витяг з реєстру платників податку на додану вартість у паперовому вигляді, виданий не пізніше 30 календарних днів до моменту подання заяви, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою;

  • довідку щодо системи оподаткування та статусу платника податку на додану вартість у паперовому вигляді, складена у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою;
  • витяг з реєстру платників єдиного податку у паперовому вигляді, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою.

●  копії документів, завірені відповідно до законодавства:

статуту

  наказу про призначення керівника або інші копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол (витяг з протоколу) Загальних зборів або Наглядової ради тощо) або уповноваженої особи на укладення Договору, що передбачені статутом підприємства, довіреність тощо;

  листа-підтвердження про проходження тестування електронного майданчика щодо відповідності вимогам електронної торгової системи, наданого адміністратором електронної торгової системи;

договору про використання електронної торгової системи між адміністратором та оператором.

У випадку, якщо установчими документами підприємства передбачено підписання документів двома керівниками або підписання одним керівником та візування іншим керівником, зазначений договір оформляється відповідним чином.

Звертаємо увагу, що дані у абзаці 10 пункту 3 глави ІІ «Права та обов’язки сторін» Договору заповнюються оператором електронного майданчика.

За додатковою інформацією щодо укладання договорів можна звертатися за однією з електронних адрес:

dzdre@gpee.com.ua

ddr@gpee.com.ua