ДО УВАГИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПОСЛУГНа виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» від 09.12.2019 №1003, просимо в термін до 16.12.2019 (включно) надати на адресу державного підприємства «Гарантований покупець» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) оформлені належним чином, підписані зі своєї сторони та скріплені печатками (у разі наявності) два оригінальних примірники додаткової угоди до договору про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та два оригінальних примірники оформлені належним чином, підписані зі своєї сторони та скріплені печатками (у разі наявності) додаткової угоди до договору купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів.

Форми додаткових угод направляються Гарантованим покупцем на електронні адреси постачальників універсальних послуг, які зазначені в двосторонніх договорах.

Для укладення додаткових угод до договору про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та до договору купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, постачальникам універсальних послуг необхідно надати ДП «Гарантований покупець» наступні документи:

•  завірену відповідно до законодавства копію статуту;

• завірену відповідно до законодавства копію наказу про призначення керівника або інші, завірені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол (витяг з протоколу) Загальних зборів або Наглядової ради тощо) або уповноваженої особи на укладення додаткових угод до договорів, що передбачені статутом підприємства, довіреність тощо;

• зразок підпису керівника або уповноваженої особи, у якої наявні повноваження на підписання додаткових угод до договорів.

 

Контакти: Департамент договірної роботи – +38 044 594 89 77; +38 044 594 50 03; +38 044 594 86 35.