До уваги суб'єктів господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)!ДП «Гарантований покупець» укладає договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом із суб'єктами господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на основі Типового договору купівлі-продажу електричної енергії, що затверджено постановою НКРЕКП від 26.04.2019 №641.

         Для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом суб'єкт господарювання, який має намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), повинен надати ДП «Гарантований покупець» заяву та наступні документи:
  • завірену відповідно до законодавства копію статуту;
  • завірену відповідно до законодавства копію наказу про призначення керівника або інші, завірені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол (витяг з протоколу) Загальних зборів або Наглядової ради тощо) або уповноваженої особи на укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, що передбачені статутом підприємства, довіреність тощо;
  • зразок підпису керівника та уповноваженої особи, у якої наявні повноваження на підписання документів під час здійснення діяльності відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом станом на певну дату;
  • завірені відповідно до законодавства копії документів, що засвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію для будівництва об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у тому числі відповідної черги будівництва електричної станції (пускового комплексу);
  • завірену відповідно до законодавства копію зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
  • завірену відповідно до законодавства копію укладеного договору про приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) до електричних мереж.
  • витяг з реєстру платників податку на додану вартість у паперовому вигляді, виданий не пізніше 30 календарних днів до моменту подання заяви, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою;
  • довідку щодо системи оподаткування та статусу платника податку на додану вартість у паперовому вигляді, складена у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою;
  • витяг з реєстру платників єдиного податку у паперовому вигляді, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою.

Проекти договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом надає ДП «Гарантований покупець».

У випадку, якщо установчими документами підприємства передбачено підписання документів двома керівниками або підписання одним керівником та візування іншим керівником, вказаний вище договір оформлюється відповідним чином.

Сподіваємося на плідну співпрацю.

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном +38(044)594-50-03 та на електронну адресу kanc-gp@gpee.com.ua.