До уваги кандидатів у продавці за «зеленим» тарифом!Для здійснення купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом кандидат у продавці за «зеленим» тарифом укладає з гарантованим покупцем договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та договір про участь у балансуючій групі гарантованого покупця.

ДП "Гарантований покупець" укладає договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом та про участь у балансуючій групі гарантованого покупця з суб’єктами господарювання, у тому числі споживачами, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) та здійснювати продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю, на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та типового договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця, що затверджені постановою НКРЕКП від 26.04.2019 №641(зі змінами).

Для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця кандидат у продавці за «зеленим» тарифом надає гарантованому покупцю заяву про укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця у довільній формі, проєкти цих договорів, підписаних зі свого боку, та такі документи:

 • завірену відповідно до чинного законодавства копію статуту (у разі наявності);
 • завірену відповідно до чинного законодавства копію наказу про призначення керівника або інші завірені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол (витяг з протоколу) засідання Наглядової ради або Загальних зборів тощо) або особи, уповноваженої на укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця, що передбачені статутом підприємства, довіреність тощо; 
 • зразок підпису керівника та уповноваженої особи, у якої наявні повноваження на підписання документів під час здійснення діяльності, що передбачена умовами договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця, на дату підписання таких документів;
 • перелік місць встановлення засобів комерційного обліку електричної енергії по кожному об’єкту електроенергетики або черг його будівництва (пусковий комплекс), кандидата у продавці за «зеленим» тарифом або активного споживача, що є додатком до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, укладеного з оператором системи;
 • однолінійну схему розташування засобів вимірювальної техніки кожного об’єкта електроенергетики або черзі його будівництва (пусковий комплекс), кандидата у продавці за «зеленим» тарифом або об’єкта активного споживача із зазначенням точок комерційного обліку електричної енергії та меж балансової належності електричних мереж, що є додатком до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, укладеного з оператором системи;
 • заяву у довільній формі про обрання порядку вирішення спорів;
 • інформацію щодо представників кандидата у продавці за «зеленим» тарифом, уповноважених на здійснення операцій на програмному забезпеченні гарантованого покупця, розміщеному на вебсайті гарантованого покупця, підписання відповідних документів, передбачених цим Порядком, повідомлення гарантованому покупцю (далі – уповноважена особа), та зразки їх підписів;
 • підтвердження про наявність чинного договору про надання послуги із зменшення навантаження, укладеного з ОСП (надається кандидатом у продавці за «зеленим» тарифом, що є виробником за «зеленим» тарифом, встановлена потужність генеруючої одиниці якого складає 1 МВт та більше відповідно до виданої НКРЕКП ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії);
 • завірену відповідно до чинного законодавства копію довідки з банку про відкриття рахунку;
 • довідку щодо системи оподаткування та статусу платника податку на додану вартість у паперовому вигляді, складена у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності);
 • завірений відповідно до законодавства витяг з реєстру платників податку на додану вартість у паперовому вигляді, виданий не пізніше 30 календарних днів до моменту подання заяви.

Для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, кандидат у продавці за "зеленим" тарифом має надати до ДП "Гарантований покупець" належним чином оформлені додатки до нього:

 • перелік місць встановлення приладів та систем розрахункового обліку електричної енергії по кожній генеруючій одиниці, що є додатком 5 до договору, (погоджується кандидатом у продавці за «зеленим» тарифом та відповідним ОСР або ОСП);
 • однолінійну схему розташування приладів розрахункового обліку   енергії кожної генеруючої одиниці кандидата у виробники за «зеленим» тарифом із зазначенням точок комерційного обліку електричної енергії та меж балансової належності електричних мереж, що є додатком 6 до договору, (погоджується кандидатом у продавці за «зеленим» тарифом відповідним ОСР або ОСП);
 • методику визначення та розподілу втрат електроенергії, у разі встановлення приладів обліку електроенергії не на межі балансової належності (погоджується кандидатом у продавці за «зеленим» тарифом відповідним ОСР або ОСП).

З метою прискорення процесу оформлення, рекомендуємо проводити попередню роботу щодо підготовки та узгодження додатків 5 та 6 до договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом у електронному вигляді і надсилати проєкти на електронну адресу ddr@gpee.com.ua.

Для укладення договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця, кандидат у продавці за "зеленим" тарифом має надати до ДП "Гарантований покупець" належним чином оформлені додатки до нього:

 • перелік генеруючих одиниць кандидата у продавці за "зеленим" тарифом щодо яких укладається договір про участь у балансуючій групі гарантованого покупця.

У випадку, якщо установчими документами підприємства передбачено підписання документів двома керівниками або підписання одним керівником та візування іншим керівником, вказані вище правочини повинні бути оформлені відповідним чином.

Після укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця, ДП "Гарантований покупець" надає письмову згоду на включення генеруючої одиниці продавця за "зеленим" тарифом до балансуючої групи гарантованого покупця.

Сподіваємося на плідну співпрацю.

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами:

+38(044)594-8644

+38(044)594-5007

+38(044)594-5003

+38(044)594-8977

та на електронну адресу ddr@gpee.com.ua.