До уваги кандидатів у виробники за «зеленим» тарифом!ДП "Гарантований покупець" укладає договори про купівлю-продаж електричної енергії з суб'єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, яким встановлено "зелений" тариф, на основі Типового договору купівлі-продажу електричної енергії, що затверджено постановою НКРЕКП від 26.04.2019 №641(зі змінами).

Для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом виробник за "зеленим" тарифом, якому встановлений "зелений" тариф, повинен надати ДП "Гарантований покупець" заяву та наступні документи:

  •      завірену відповідно до законодавства копію статуту;
  •      завірену відповідно до законодавства копію наказу про призначення керівника або інші, завірені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол (витяг з протоколу) Загальних зборів або Наглядової ради тощо) або уповноваженої особи на укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, що передбачені статутом підприємства, довіреність тощо;
  • зразок підпису керівника або уповноваженої особи, у якої наявні повноваження на підписання документів під час здійснення діяльності відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом станом на певну дату;
  •      завірену відповідно до законодавства копію довідки про відкриття рахунку.
  •      копію технічних умов на приєднання об'єкту виробника за "зеленим" тарифом до електричних мереж;
  • однолінійну схему розташування приладів розрахункового обліку кожного об'єкту виробника за "зеленим" тарифом із зазначенням точок обліку електроенергії та меж балансової належності електричних мереж, яка є додатком до двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та погоджується виробником за "зеленим" тарифом із суміжним ОСР або ОСП;
  •      методику визначення та розподілу втрат електроенергії, у разі встановлення приладів обліку електроенергії не на межі балансової належності, погоджену ВАД та суміжним ОСР або ОСП;
  •       витяг з реєстру платників податку на додану вартість у паперовому вигляді, виданий не пізніше 30 календарних днів до моменту подання заяви, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою;
  •      довідку щодо системи оподаткування та статусу платника податку на додану вартість у паперовому вигляді, складена у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою;
  •     витяг з реєстру платників єдиного податку у паперовому вигляді, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою.

З метою прискорення процесу оформлення, рекомендуємо проводити попередню роботу щодо підготовки та узгодження додатків до договору у електронному вигляді і надсилати проєкти на електронну адресу ddr@gpee.com.ua.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність набуття статусу учасника ринку для укладення договору з гарантованим покупцем!!!

У випадку, якщо установчими документами підприємства передбачено підписання документів двома керівниками або підписання одним керівником та візування іншим керівником, вказані вище правочини повинні бути оформлені відповідним чином.

Проєкти договорів для укладання надаються ДП "Гарантований покупець".

Після укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, ДП "Гарантований покупець" надає письмову згоду щодо включення виробника за "зеленим" тарифом до балансуючої групи гарантованого покупця.

Сподіваємося на плідну співпрацю.

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами

+38(044)594-8644

+38(044)594-5007

+38(044)594-5003

+38(044)594-8977

та на електронну адресу ddr@gpee.com.ua.