Укладення договору про надання послуги за механізмом ринкової преміїДо уваги виробників за "зеленим" тарифом, які мають намір укласти договір про надання послуги за механізмом ринкової премії!

ДП "Гарантований покупець" укладає договір про надання послуги за механізмом ринкової премії з переможцем аукціону або виробником за "зеленим" тарифом, який виключив з балансуючої групи гарантованого покупця об'єкт (об'єкти) електроенергетики або черги його (їх) будівництва (пускові комплекси) на основі Типового договору про надання послуги із забезпечення підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за механізмом ринкової премії, що затверджено постановою НКРЕКП від 26.04.2019 №641 (зі змінами).

Переможець аукціону укладає з гарантованим покупцем договір про надання послуги за механізмом ринкової премії за процедурою, визначеною порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.

Виробник за «зеленим» тарифом, який за заявою виключив генеруючі одиниці з балансуючої групи гарантованого покупця, для укладення договору про надання послуги за механізмом ринкової премії має надати
ДП "Гарантований покупець"
заяву та наступні документи:

·     копію постанови НКРЕКП про встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії;

·     копію постанови НКРЕКП про встановлення надбавки до «зеленого» тарифу та аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва (у разі наявності);

·     перелік генеруючих одиниць виробника за «зеленим» тарифом, щодо яких укладається договір про надання послуги за механізмом ринкової премії.

У разі якщо виробник за "зеленим" тарифом виключив з балансуючої групи гарантованого покупця генеруючі одиниці шляхом припинення (розірвання) дії договору/ів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та про участь у балансуючій групі гарантованого покупця, та такий виробник крім перелічених вище документів повинен надати:

·     завірену відповідно до чинного законодавства копію статуту (у разі наявності);

·     завірену відповідно до чинного законодавства копію наказу про призначення керівника або інші завірені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол (витяг з протоколу) засідання Наглядової ради або Загальних зборів тощо) або особи, уповноваженої на укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця, що передбачені статутом підприємства, довіреність тощо;

·     зразок підпису керівника та уповноваженої особи, у якої наявні повноваження на підписання документів під час здійснення діяльності, що передбачена умовами договору.

Крім цього, для можливості здійснення коректних розрахунків за договором про надання послуги за механізмом ринкової премії виробнику необхідно надати:

·     завірену відповідно до законодавства копію довідки про відкриття рахунку;

·     витяг з реєстру платників податку на додану вартість у паперовому вигляді, виданий не пізніше 30 календарних днів до моменту подання заяви, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою;

·     довідку щодо системи оподаткування та статусу платника податку на додану вартість у паперовому вигляді, складена у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою;

·     витяг з реєстру платників єдиного податку у паперовому вигляді, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою.

У випадку, якщо установчими документами підприємства передбачено підписання документів двома керівниками або підписання одним керівником та візування іншим керівником, вказані вище правочини повинні бути оформлені відповідним чином.

Сподіваємося на плідну співпрацю.

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами

+38(044)594-8644

+38(044)594-5007

+38(044)594-5003

+38(044)594-8977

та на електронну адресу ddr@gpee.com.ua