ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇПостановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 №775 зобов'язано суб’єктів господарювання, що здійснюють експорт електричної енергії до держав — членів Європейського Союзу, протягом п’яти робочих днів з дня набрання чинності вказаної постанови підписати з ДП «Гарантований покупець» двосторонні договори про надання послуг із забезпечення безпеки постачання електричної енергії експортерам електричної енергії.

Для укладення двостороннього договору* про надання послуг із забезпечення безпеки постачання електричної енергії експортерам електричної енергії необхідно надати ДП «Гарантований покупець» наступні документи:

·    завірену відповідно до законодавства копію статуту;

·    завірену відповідно до законодавства копію наказу про призначення керівника або інші, завірені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол (витяг з протоколу) Загальних зборів або Наглядової ради тощо) або уповноваженої особи довіреність тощо;

·    зразок підпису керівника або уповноваженої особи, у якої наявні повноваження на підписання документів під час здійснення діяльності станом на певну дату.

З метою виконання умов постанови та забезпечення своєчасного підписання договору:

- направляти заповнений з Вашої сторони договір з переліченими вище документами на електронну адресу ddr@gpee.com.ua для перевірки та подальшого підписання його КЕП сторін;

- надавати до ДП «Гарантований покупець» два примірники оригіналів договору та копії вказаних вище документів для подальшого оформлення на адресу 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27.

*для уникнення можливих проблем під час заповнення договору, пропонуємо завантажений файл відкривати через веб-браузер.

      З метою виконання умов договору, розрахунок фактичної вартості послуги за попередню добу та наростаючим підсумком за формою згідно з додатком 1 до договору необхідно проводити за центральноєвропейським часом та направляти результати щодня до 10 години на електронну адресу export@gpee.com.ua  у форматі excel з накладенням кваліфікованого електронного підпису. 

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами

+38(044)594-8635

+38(044)594-8645

+38(044)594-5003

+38(044)594-5007

+38(044)594-8977