ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇПостанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 №775 зобов'язує суб’єктів господарювання, що здійснюють експорт електричної енергії до держав — членів Європейського Союзу, підписати з ДП "Гарантований покупець" двосторонні договори про надання послуг із забезпечення безпеки постачання електричної енергії експортерам електричної енергії.

Для укладення  двостороннього договору* про надання послуг із забезпечення безпеки постачання електричної енергії експортерам електричної енергії необхідно надати ДП "Гарантований покупець" наступні документи:

·       завірену відповідно до законодавства копію статуту;

·       завірену відповідно до законодавства копію наказу про призначення керівника або інші, завірені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол (витяг з протоколу) Загальних зборів або Наглядової ради тощо) або уповноваженої особи довіреність тощо;

·       зразок підпису керівника або уповноваженої особи, у якої наявні повноваження на підписання документів під час здійснення діяльності станом на певну дату.

·       витяг з реєстру платників податку на додану вартість у паперовому вигляді, виданий не пізніше 30 календарних днів до моменту подання заяви, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою;

·       довідку щодо системи оподаткування та статусу платника податку на додану вартість у паперовому вигляді, складена у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою;

·       витяг з реєстру платників єдиного податку у паперовому вигляді, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою.

З метою виконання умов постанови та забезпечення своєчасного підписання договору необхідно:

-  направити для перевірки заповнений з Вашої сторони договір з переліченими вище документами на електронну адресу ddr@gpee.com.ua;

-  надати для подальшого оформлення до ДП «Гарантований покупець» підписані два примірники оригіналів договору та копії вказаних вище документів на адресу 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27.

У разі необхідності, договір про надання послуг із забезпечення безпеки постачання електричної енергії експортерам електричної енергії може бути укладено з накладенням КЕП сторін.

     

З метою виконання умов договору, розрахунок фактичної вартості послуги за попередню добу та наростаючим підсумком за формою згідно з додатком 1 до договору необхідно проводити за центральноєвропейським часом та направляти результати щодня до 10 години на електронну адресу export@gpee.com.ua  у форматі excel з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність укладення з НЕК "УКРЕНЕРГО" договору про участь у розподілі пропускної спроможності !!!

Реєстр зареєстрованих учасників для участі в аукціонах з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів знаходиться на сайті
НЕК "УКРЕНЕРГО".

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами

+38(044)594-8640

+38(044)594-8644

+38(044)594-5003

+38(044)594-8977