ГАРАНТОВАНИЙ
ПОКУПЕЦЬ

ГАРАНТОВАНИЙ
ПОКУПЕЦЬ

ГАРАНТОВАНИЙ
ПОКУПЕЦЬ

ГАРАНТОВАНИЙ
ПОКУПЕЦЬ

Проєкти


Механізм PSO в Україні: як населення забезпечують доступною електроенергією?

04.06.2020

Серію публікацій про реформу ринку електроенергії в Україні ми розпочали з пояснення обставин, у яких перебував ринок електроенергії старого зразку, та причин, що спонукали до його реформування. Старт нової моделі ринку мав припинити перехресне субсидіювання його учасників.  Цього разу ми розглядаємо механізми підтримки побутових споживачів електроенергії, відомий сьогодні як PSO для населення.

 

Що таке PSO?


PSO (Public Service Obligation, ПСО)  термін, запозичений з законодавчої бази Європейського Союзу, Визначається як зобов'язання, покладене на організацію законодавством або договором надання послуги, що становить загальносуспільний інтерес.


PSO для населення (офіційно – спеціальні обов’язки учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії) — механізм покладання спеціальних зобов'язань з постачання електроенергії для потреб населення. Передбачає надання субсидій для постачальників електроенергії для населення — постачальників універсальних послуг (ПУП).Види PSO

 

Виконання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії може бути реалізовано через фінансову або товарну модель. У першому випадку між учасниками ринку, задіяними в реалізації механізму, відбуваються фінансові розрахунки (сплачуються грошові компенсації). За товарною моделлю підтримка надається шляхом продажу товару (електроенергії) за фіксованими цінами (модель, яка наразі діє в Україні).

 

Механізм підтримки населення в Україні

 

У початковій версії механізму для забезпечення населення доступною електроенергієюголовним мінусом – на думку європейських та українських експертів – був так званий дотаційний фонд. Фонд мав надавати фінансову підтримку населенню, виробникам електроенергії з відновлювальних джерел, ТЕЦ та усім, хто потребує допомоги з боку держави. На той момент термін PSO ще не був широко вживаним. 

 

Наповнення Фонду коштами мало відбуватися за рахунок відрахувань від усіх учасників ринку. На шляху впровадження фінансової моделі взаєморозрахунків стала обґрунтована критика високих корупційних ризиків. Спираючись на оцінки експертного середовища було розроблено чинну версію документу та обрано товарну модель підтримки. 

 

5 червня 2019 року було затверджено Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Відповідальним за забезпечення потреб побутових споживачів доступною електроенергією призначили, серед інших, державне підприємство «Гарантований покупець».